Rajiv Kanakala

Actor Credits

Athidhi
Lakshmi
Vikramarkudu
Athadu Pardhasaradhi alias Pardhu
Sye Rafi