3

Cast

Dhanush Ram
Shruti Haasan Janani
Bhanupriya Ram's mother