Lakshmi

V. V. Vinayak
Director

Writers

V. V. Vinayak Screenplay

Cast

Venkatesh Lakshmi Narayana
Charmy Kaur Shailaja/Shailu/Sailu
Nayantara Nandini
L.B Sriram Sivayya
Sharvanand
Venu Madhav Tiger Satti/Sathi
Sayaji Shinde Janardhan
Sunil Janardhan's son