Love Sex Aur Dhokha

Dibakar Banerjee
Director

Writers

Kanu Behl Screenplay
Dibakar Banerjee Screenplay
Dibakar Banerjee Screenwriter
Kanu Behl Screenwriter

Cast

Anshuman Jha Rahul
Shruti Shruti
Raj Kumar Yadav Adarsh
Neha Chauhan Rashmi
Arya Devdutta Naina
Herry Tangri Loki Local
Amit Sial Prabhat
Atul Mongia Atul