Kaminey

Vishal Bhardwaj
Director

Writers

Vishal Bhardwaj Dialogues
Vishal Bhardwaj Screenplay
Supratik Sen Screenplay
Abhishek Chaubey Screenplay
Sabrina Dhawan Screenplay
Vishal Bhardwaj Screenwriter

Cast

Shahid Kapoor Charlie Sharma and Guddu Sharma
Priyanka Chopra Sweety Shekhar Bhope
Amol Gupte Sunil Shekhar Bhope
Deb Mukherjee Mujeeb
Shiv Subrahmanyam Lobo
Chandan Roy Sanyal Mikhail
Eric Santos Ragos
Harish Khanna Afghani