The Attacks of 26/11

Ram Gopal Varma
Director

Writers

Ram Gopal Varma Story
Rommel Rodrigues Story

Cast

Nana Patekar
Sanjeev Jaiswal