Turning 30

Writers

Alankrita Shrivastava Screenwriter

Cast

Gul Panag Naina
Purab Kohli Jai
Siddharth Makkar Rishabh
Jeneva Talwar Ruksana
Tillotama Shome Malini
Ira Dubey